Mercedes Benz Tourismo

Mercedes Benz Tourismo da 56 posti, euro 6